శ్రావణంల బోటికూర SHRAVANAMLA BOTI KURA VILLAGE COMEDY SHORT FILM #MRMALLIKHARJUN

11 Просмотры
Издатель
శ్రావణంల బోటికూర SHRAVANAMLA BOTI KURA VILLAGE COMEDY SHORT FILM #MRMALLIKHARJUN

ACTORS - MR.MALLIKHARJUN,DIVYA, LAXMAN.

CAMERA - RANJITH SAINI

ASSISTANT CAMERA - PONNALA THIRUPATHI

DAILOGUES - AKUNURI AJAY

ASSISTANT DIRECTOR - BHUMESH VEMUNDLA

POST PRODUCTION - GATTAIAH MALLIKHARJUN STUDIO, KARIMNAGAR

EDITING - SRINIVAS MUTHYALA

STORY, SCREENPLAY, DIRECTION - MR. MALLIKHARJUN

POSTER DESIGN - SAGAR MUDIRAJ

TECHNICAL ADVISOR - TELANGANA TALENT DINESH


MAIL :- gmstudio939@gmail.com
LOCATION :- Karimnagar
CONTACT : 9177314939


NATU YEYYAVOTHE : - https://youtu.be/no6DHZlQa58
JENGILIGAADU :- https://youtu.be/GAxzyqCQo_Q

Follow Us On Instagram : https://www.instagram.com/mr.mallikha...
Follow Us On Twitter : https://twitter.com/MallikharjunOf2?s=09
Категория
Фильмы
Комментариев нет.